ЛатвияLETA2 июн.

Par atkritumu sadedzināšanu uzskatīs arī pirolīzes, gazifikācijas vai plazmas procesu

Par atkritumu sadedzināšanu uzskatīs arī pirolīzes, gazifikācijas vai plazmas procesu, šodien lēma valdība, pieņemot grozījumus noteikumos par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai.

Tādējādi tiek paredzēts, ka noteikumu projekta prasības attieksies arī uz citiem atkritumu termiskās apstrādes procesiem.

Noteikumos ietvertas papildus prasības attiecībā uz būtiskām izmaiņām atkritumu sadedzināšanas iekārtām izsniegtajās atļaujās A kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai.

Ja sadzīves atkritumu sadedzināšanai paredzētajās iekārtās tiktu plānots dedzināt arī bīstamos atkritumus, būtu nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus minēto iekārtu darbībai izsniegtajā A kategorijas atļaujā, un atbilstoši noteikumu projekta regulējumam, šāda izmaiņa attiecīgajā atļaujā ir uzskatāma par būtisku.

Noteikumos precizētas vairākas prasības atkritumu pieņemšanai atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtās, iekārtu kameru aprīkojumam u.c.