ЛатвияLETA27 мар.

FKTK saņemto sūdzību skaits par kredītiestāžu darbību pērn pieaudzis par 30%

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pagājušajā gadā saņēmusi 277 sūdzības par kredītiestāžu darbību, kas ir par 30% jeb 64 sūdzībām vairāk nekā 2019.gadā uzzināja komisijā.

Sūdzības 2020.gadā saņemtas par kopumā 13 kredītiestādēm. No fiziskām personām saņemtas 199 sūdzības, bet no juridiskām personām - 78 sūdzības.

Visvairāk sūdzību - 107 - iesniegtas par sadarbību ar klientu, tostarp par sadarbības izbeigšanu, sadarbības nesākšanu, kā arī par darījumu izpētes informācijas pieprasīšanu.

Par apkalpošanu, ieskaitot finanšu pakalpojumu sniegšanu, saņemtas 53 sūdzības, bet 31 sūdzība saņemta par maksājumiem nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem un autentifikācijas datu nodošanu trešajām personām.

Vienlaikus par kreditēšanas pakalpojumiem pagājušajā gadā saņemtas 26 sūdzības, par noguldījumiem un maksājumiem - 17 sūdzības,

par komisijas maksām - 17 sūdzības, par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi - deviņas sūdzības, par iemaksām un izmaksām no bankomātiem - sešas sūdzības, bet par darījumiem ar finanšu instrumentiem un pensiju fondiem - četras sūdzības.

Izskatot 234 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvu pārkāpumus, bet 37 sūdzībās minēto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām. Tajā pašā laikā, izskatot sešās sūdzībās minēto, FKTK konstatējusi trūkumus kredītiestādes operacionālā riska pārvaldīšanā.

Tāpat 2020.gadā FKTK saņēmusi 41 sūdzību par apdrošinātāju darbību, kas ir par 51,8% jeb 14 sūdzībām vairāk nekā gadu iepriekš. No fiziskām personām saņemtas 36 sūdzības, bet no juridiskām personām - piecas.

Lielākā daļa - 19 sūdzības - saņemtas par apdrošināšanas atlīdzības atteikumu, deviņas sūdzības iesniegtas par lēmuma pieņemšanas kavēšanu, trīs - par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kavēšanu, divas - par apdrošināšanas atlīdzības apmēru, viena - par nepamatotu regresa prasības izvirzīšanu, bet vēl septiņām sūdzībām bija cits iemesls.

Izskatot sūdzības, FKTK secinājusi, ka 32 sūdzības ir civiltiesisks strīds, taču FKTK neiejaucas apdrošinātāja un sūdzības iesniedzēja individuālo privāttiesisko strīdu risināšanā, sešos sūdzību gadījumos sniegta pieprasītā informācija vai skaidrojums, divas sūdzības pārsūtītas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, bet viena atstāta bez izskatīšanas, jo atbilde jau sniegta.

Pagājušajā gadā FKTK saņēmusi arī 12 sūdzības par emitentiem, deviņas - par ieguldītāju jeb akcionāru rīcību, bet divas par ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Visvairāk sūdzību - deviņas - bija saistībā ar akcionāru sapulcēm, septiņas - par obligātajiem un brīvprātīgajiem akciju atpirkšanas piedāvājumiem, divas - par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, divas sūdzības saņemtas saistībā ar informācijas atklāšanu un divas - par līdzdalības paziņojumiem. Viena sūdzība iesniegta par akcionāru saskaņotu rīcību un to, ka nav izteikts akciju atpirkšanas obligātais piedāvājums.

Izskatot sūdzības par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, FKTK konstatējusi normatīvu pārkāpumu vienā gadījumā.

2020.gadā FKTK saņēmusi un izskatījusi arī divas sūdzības par maksājumu iestādēm.

Vienā gadījumā fiziska persona iesniegusi sūdzību par līdzekļu piekļuves ierobežošanu elektroniskās naudas iestādē, taču FKTK pārkāpumu nekonstatēja.

Otrajā gadījumā fiziska persona iesniegusi sūdzību par maksājumu iestādi. Minētās sūdzības iemesls ir informācijas pieprasīšana. FKTK izmantoja šo sūdzību uzraudzības vajadzībām, lai novērstu trūkumus maksājumu iestādes darbībā.

Tāpat pagājušajā gadā FKTK saņēmusi un izskatījusi trīs sūdzības par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, vienu sūdzību par valsts fondēto pensiju shēmas darbību un vienu sūdzību par privāto pensiju fondu darbību. Šajos gadījumos pārkāpumi nav konstatēti.