LETA7 окт.

Covid-19 dēļ Aizputes novadā divas nedēļas nenotiks neviens publisks pasākums

Lai samazinātu Covid-19 izplatību, Aizputes novadā līdz 16.oktobrim atcelti visi publiskie pasākumi - kultūras, sporta un citi, liecina Aizputes novada domes sēdes lēmums.

Tāpat nolemts, ka Aizputes novada domes administrācija līdz 16.oktobrim klātienē nepieņems apmeklētājus. Izņēmums izdarīts attiecībā uz Dzimtsarakstu nodaļu un pašvaldību klientu apkalpošanas centru, savukārt kasei noteikts četru stundu darba laiks.

Domes lēmumā noteikts, ka Aizputes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās līdz 20.oktobrim darbu organizē dežūrgrupu režīmā. Tāpat līdz 23.oktobrim ir pārtrauktas visas interešu pulciņu un amatiermākslas kolektīvu nodarbības visā novadā.