ЛатвияLETA16 апр.

Centīsies uzlabot skolu interneta pieslēgumus

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti un interneta sakaru uzņēmumiem ir sākusi skolu interneta uzlabošanu visā Latvijā informēja ministrijā.

Projektā "Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai" parakstīti pirmie līgumi ar Ādažu, Iecavas, Amatas, Pārgaujas, Sējas un Tērvetes pašvaldībām par interneta pakalpojumu abonēšanas maksas segšanu.

Lai noskaidrotu savas skolas interneta jaudu un iespēju to uzlabot, projektā kopumā iesaistījušās 563 skolas, izveidota arī īpaša mājaslapa "www.skoluinternets.lv". Projekta laikā ir apzināta kopējā situācija gan par iespējamajiem īstermiņa uzlabojumiem, gan arī vidēja un ilgtermiņa risinājumiem.

Šie risinājumu ietver gan konsultācijas, gan iekārtu nomaiņu vai papildus informāciju tehnoloģiju (IT) uzņēmuma "Mikrotīkls" interneta iekārtu izvietošanu, kā arī iespējas rast individuālus tehniskos uzlabojumus. Plānots, ka projekta sadarbības laikā ar valsts finansiālu atbalstu vairāk nekā 100 skolām būs panākti dažādi īstermiņa risinājumi.

Projektā tiek analizēta Latvijas skolu interneta pieslēguma jauda, šim pakalpojumam skolas varēja pieteikties projekta mājaslapā. Pārbaužu laikā speciālisti secinājuši, ka lielākajai daļai Latvijas skolu esošā interneta jauda ir pietiekama kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.

Kā atzīmējusi izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP), digitālās pratības uzlabošanai ir svarīgi ieguldīt līdzekļus vismaz trīs virzienos - interneta jaudas stabilizēšanā visā Latvijas teritorijā, viedierīču pieejamībā skolās atbilstoši vecumposmam un digitālās pratības kompetences stiprināšanā, organizējot skolotāju apmācību.

Vidējā termiņā projekta mērķis ir nodrošināt ātrāku internetu ar papildu tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, kam savukārt nepieciešami lielāki finansiāli ieguldījumi. Ar "Mikrotīkls" dāvinājumiem (745 iekārtas) vairāk nekā 100 skolās ir uzlabots datu pārraides ātrums, ko izmanto attālināto mācību procesa organizēšanai.

Turpmākie soļi memoranda "Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai" dalībniekiem paredz līgumu slēgšanu ar pašvaldībām par interneta pakalpojumu abonēšanas maksas segšanu izglītības iestādēs no 1.aprīļa uz deviņiem mēnešiem. IZM plānotās izmaksas ir 495 000 eiro.

Pēc IZM lūguma Satiksmes ministrija kopā ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) ir izvērtējusi platjoslas interneta tīkla (vidējā jūdze) pieslēguma izveides iespējas tā sauktajās "baltajās teritorijās". Panākta vienošanās, ka vidējās jūdzes papildu pieslēgumi tiks izveidoti 19 izglītības iestādēm 17 pašvaldībās.