ЛатвияLETA27 апр.

Atbalsta izveidot atsevišķu komisiju Rīgas domes stratēģisko projektu realizēšanai

Lai nodrošinātu saskaņotu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību stratēģisko projektu vadību un realizāciju, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalstīja Stratēģiskā projektu uzraudzības komisijas izveidi.

Komisijas sastāvu veidos Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (APP), deputāti Vilnis Ķirsis (JV), Edvards Smiltēns (LRA), Linda Ozola (JKP), Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, kā arī Rīgas domes Finanšu departamenta direktors Uldis Riekstiņš, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore Ilze Purmale un Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs.

Ja nepieciešams, uz uzraudzības komisijas sēdēm var tikt pieaicināti atbilstošo nozaru Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētāji, kā arī atbilstošo nozaru speciālisti.

Stratēģiskā projektu uzraudzības komisija tikšanās reizēs izskatīs Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību ziņojumus par Rīgas pilsētas pašvaldības stratēģisko projektu ieviešanas gaitu. Tāpat komisijas uzdevums būs nodrošināt pašvaldības administratīvo un finanšu resursu vadību stratēģisko projektu realizācijai.

Komisijas uzdevumos būs arī pārraudzīt stratēģisko projektu ieviešanas gaitu, apzināt nepilnības un neatbilstības, kā arī noteikt nepieciešamās korektīvās darbības.

Uzraudzības komisija veiks arī stratēģisko projektu ieviešanas uzraudzību, lai nodrošinātu savstarpēji integrētu projektu ieviešanas gaitas un savlaicīgas aktivitāšu īstenošanas kontroli.