ЛатвияLETA21 янв.

Ārstniecības personāla piesaistei Rīgā VM ieguldīs trīs miljonus eiro

Lai Rīgā piesaistītu papildu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), ģimenes ārstu prakšu un stacionāru ārstniecības personas Veselības ministrija (VM) novirzīs trīs miljonus eiro informēja VM pārstāve Barbara Ālīte.

Analizējot esošos Eiropas Savienības fondu (ESF) pasākumus un pieejamo finansējumu, pieņemts lēmums ieviest jaunu atbalsta veidu - naudas kompensācijas māsu, māsu palīgu, ārsta palīgu un ģimenes ārstu piesaistei Rīgā, no Eiropas Sociālā fonda iegūstot 2,55 miljonus eiro, bet no valsts budžeta tam novirzot 450 000 eiro.

Šobrīd notiek visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai pieteikumu pieņemšanu sāktu jau tuvākajās nedēļās, un sekmīgāk nodrošinātu pacientu ārstēšanu Covid-19 un citu sabiedrības veselības krīžu situācijās. Visa informācija par pieteikšanās kārtību un nosacījumiem tiks sniegta, sākoties kompensācijas pieteikumu pieņemšanai no ārstniecības personām.

Ar šo atbalstu - naudas kompensācijām - plānots piesaistīt jaunos speciālistus pēc kvalifikācijas iegūšanas, kā arī veicināt, lai profesijā atgriežas tie speciālisti, kas šobrīd strādā citās jomās. Tāpat tiks veicināta paaudžu nomaiņa ģimenes ārstu praksēs Rīgā un piesaistīti jauni speciālisti primārās veselības aprūpei.

Uz naudas kompensācijām varēs pretendēt medicīnas māsas, māsu palīgi, kas strādās stacionārā ārstniecības iestādē Rīgā, un ārsta palīgi, kas strādās NMPD brigādēs atbalsta centros Rīgā. Savukārt uz kompensāciju ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai varēs pretendēt ģimenes ārsta prakses Rīgā.

Medicīnas māsām, māsu palīgiem stacionāros un ārstu palīgiem NMPD Rīgā, noslēdzot darba līgumus uz vismaz piecu gadu periodu, būs iespēja saņemt: naudas kompensāciju piecu zemāko mēnešalgu apmērā, kas noteiktas mediķiem, un papildu kompensāciju vienas zemākās mēnešalgas apmērā par katru ģimenes locekli, kā arī uzturēšanās izmaksu kompensāciju 3600 eiro apmērā.

ESF finansējums plānots arī ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai Rīgā, paredzot kompensācijas par zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu gan pensijas vecuma ģimenes ārstiem, kas nodos savas prakses vietas, gan ģimenes ārstiem, kuri tās pārņems.

Projekta laikā plānots piesaistīt un naudas kompensācijas izmaksāt kopumā 270 ārstniecības personām. ESF projektu par atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības un krīžu situāciju novēršanai, īstenos VM.