ЛатвияLETA25 мая

Apkopos iedzīvotāju idejas Latvijas atvērtās pārvaldības rīcības plānam

Koprades platformā "Atvērtā Latvija" apkopos iedzīvotāju idejas Latvijas atvērtās pārvaldības rīcības plānam 2022.- 2025.gadam informēja organizācijas "ManaBalss" projektu vadītājs Gustavs Ērglis.

Platformu "Atvērtā Latvija" ir izveidojusi sabiedrības līdzdalības organizācija "ManaBalss" sadarbībā ar Valsts kanceleju. To finansiāli atbalsta Atvērtās pārvaldības partnerības sekretariāts.

Kā skaidroja Ērglis, šajā platformā "atvertalatvija.manabalss.lv" iedzīvotāji ir aicināti iesniegt idejas un priekšlikumus pasākumiem, kuru rezultātā uzlabosies atklātība, atbildība un sabiedrības līdzdalība publiskajā sektorā un lēmumu pieņemšanas procesos.

Koprades platformas uzdevumi ir apkopot iedzīvotāju idejas, nodrošināt plāna izstrādes gaitas pārskatāmību vienuviet, kā arī veicināt iedzīvotāju un nevalstiskā sektora iesaisti pasākumu izstrādes darba grupās, skaidroja Ērglis.

Projekta mērķis ir apkopot un strukturēt Latvijas iedzīvotāju idejas un priekšlikumus par pārvaldības un politisko lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības līdzdalību tajos.

Organizācijas "ManaBalss" partneri šai projektā ir Valsts kanceleja un Atvērtās pārvaldības partnerības Eiropas birojs. Tas nozīmē, ka šī kampaņa nav vienkārši aptauja, bet gan praktiska iesaiste ar paredzamu un tiešu sabiedrības viedokļa ietekmi uz oficiālu dokumentu - Piekto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu. Pamatojoties tajā, tiks veiktas praktiskas pārmaiņas un uzlabojumi valsts un pašvaldību darbā par lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības līdzdalību tajos, sacīja Ērglis.

Kampaņa ilgs vienu mēnesi - no šodienas līdz 29.jūnijam, kad noslēgsies ideju apkopošana.

Atvērtā pārvaldība ir tāda pārvaldības kultūra valsts institūciju darbā, kas ir balstīta atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības vērtībās un digitālās vides iespēju un inovāciju izmantošanā. Atvērta valsts ir tās gala mērķis, kas nozīmē visu valsts varas atzaru un dažādu pārvaldības līmeņu mijiedarbību un sadarbību, atbalstot atklātību, atbildību un lielāku sabiedrības iesaisti demokrātiskuma un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanā.