ЛатвияLETA12 февраля 2021

Tiesai no jauna būs jāskata LNOB strīds ar "Tvnet" par viedokļrakstu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments šonedēļ atcēlis Rīgas apgabaltiesas 2019.gada spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta SIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" (LNOB) prasība pret uzņēmumu SIA "Tvnet" saistībā ar "Tvnet" publicētu viedokļrakstu par operas telpu izīrēšanu Krievijas mākslinieka privāta pasākuma rīkošanai 2014.gada 29.jūlijā, un nodeva lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā.

AT atzina - lai arī apgabaltiesa spriedumā atsaukusies gan uz Civillikuma 2352.1pantu, gan uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantu, kuru interpretācija un piemērošanas kritēriji kontekstā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā izteiktajām atziņām plaši izklāstīti AT 2019.gada 10.jūlija spriedumā, taču, izskatot lietu atkārtoti, apgabaltiesa minētās atziņas analizējusi un ņēmusi vērā vien daļēji, par ko liecina spriedumā izdarītie savstarpēji pretrunīgie, kā arī nemotivētie secinājumi.

AT norādīja, ka, novērtējot, vai ir pārkāptas pieļaujamās kritikas robežas, tiesai bija jānoskaidro, ar kādu mērķi atsevišķi vārdi vai vārdkopas rakstā ir lietoti, ko tiesa nav darījusi. Spriedumā nav veltīta uzmanība strīdus publikācijas žanram un rakstā lietotajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem (hiperbolām, metaforām utt.), izsakot asu nosodījumu un kritiku par konkrētajos faktiskajos apstākļos notikušu Latvijas mākslas un kultūras simbola - operas nama lielās zāles - iznomāšanu par samaksu Krievijas pilsonim privāta pasākuma - dzimšanas dienas svinību - rīkošanai.

Iepriekš vēstīts, ka strīda būtība ir tajā, ka "Tvnet" 2014.gada 4.augustā savā portālā publicēja viedokļrakstu ar nosaukumu "Kā Latvijas Nacionālā opera kļuva par Putina galma publisko namu". Tā autors ir persona, kas raksta ar pseidonīmu Olivers Everts.

LNOB ieskatā, autors "nepieļaujami rupji un aizskaroši" vēršas pret LNOB un tās vadību par operas telpu izīrēšanu Krutoja privāta pasākuma rīkošanai. "Publicējot minētos izteikumus, atbildētājs ir aizskāris prasītāju Satversmes 95.pantā nostiprinātās tiesības uz goda un cieņas aizsardzību un pārkāpis likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", kas aizliedz publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tam neslavu," iepriekš norādīja LNOB pārstāvji.

Ņemot vērā, ka "Tvnet" noliedz pārkāpuma izdarīšanas faktu, LNOB vērsās tiesā.

Portāla "Tvnet" tā laika galvenā redaktore Zita Lunde jau pēc pirmās instances tiesas komentēja, ka portāls spriedumam nepiekrīt un to uzskata par pilnīgi nepamatotu. "Pārlasot argumentāciju, rodas jautājums, vai tiesai ir izpratne par mediju un žurnālistu pienākumiem, tas ir, skaidri nodalīt viedokli no ziņām, kas šajā gadījumā tika ievērots pilnībā. Žurnālisti var lietot dažādus izteiksmes līdzekļus, lai savu viedokli lasītājam pasniegtu saprotamā valodā, izmantojot tēlainus izteiksmes līdzekļus," norāda Lunde.

"Viedokļi ir subjektīvu uzskatu žurnālistikas žanrs. Tā nav ziņa," skaidro agrākā galvenā redaktore.

Arī Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) tiesas spriedumu iepriekš novērtēja kā juridiski absurdu un bīstamu. Sods par tiesas ieskatā pārāk "sulīgiem" izteikumiem komentārā ir bīstams precedents Latvijas tiesu praksē, kas nopietni apdraud vienu no demokrātiskas valsts balstiem - vārda brīvību.

"Šādi asi satīriska stila raksti Latvijas žurnālistikā ir pastāvējuši gadiem. Redakciju komentāri, slejas, karikatūras, feļetoni kalpojuši diskusijas raisīšanai par sabiedriski aktuālām tēmām un to tiesības pastāvēt Latvijā garantē Satversme," bija teikts LŽA paziņojumā.

Написать комментарий