ЛатвияLETA10 апреля 2021

"Rankas piens" apgrozījums pagājušajā gadā saruka par 3,4%

Piena produktu ražotāja AS "Rankas piens" apgrozījums pagājušajā gadā bija 4,293 miljoni eiro, kas ir par 3,4% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa saruka par 2,6 reizes - līdz 3792 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

Uzņēmuma vadība norāda, ka pērn piena izejvielas iepirkuma cena samazinājusies par 0,015 centiem salīdzinot ar gadu iepriekš, ietekmējot produkcijas ražošanas pašizmaksu. Vienlaikus pašizmaksu būtiski ietekmēja ārpakalpojumu, materiālu un degvielas cenu pieaugums, savukārt produkta cenu sadārdzina arī lielveikalu noteikti mārketinga, loģistikas un apjoma bonusi.

Tāpat "Rankas piens" vadība skaidro, ka uzņēmuma darbību ietekmē lielā konkurence iekšējā tirgū, ka arī konkurētspēja ar importa precēm, tostarp no Lietuvas, Igaunijas un Polijas.

Vienlaikus vadības ziņojumā teikts, ka uzņēmuma pārskata gads vērtējams ar izvirzītajiem mērķiem atbilstošu attīstību.

"Rankas piens" pērn ieguldījis ražošanas cehu remontdarbos, tehnoloģisko iekārtu atjaunošanā un nomāto iekārtu uzturēšanā un remontā. Tāpat notiek darbs pie uzņēmuma autotransporta atjaunošanas un sakārtošanas, pie produkcijas kvalitātes sistēmas uzturēšanas atbilstoši standartiem un energopārvaldības sistēmas ieviešanas.Papildus pērn "Rankas piens" un seši tā sadarbības partneri pārskata periodā saņēma pirmo divu kārtu finansējumu projektā "Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem, augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiāla izstrāde".

Uzņēmuma vadība norāda, ka nozīmīgs 2020.gada faktors bija pareiza uzņēmuma darbības stratēģiskā plānošana, akcentējot Jāņu siera ražošanu kā prioritāti, pēc iespējas precīzi prognozējot pārdošanas apjomus, kā arī cenu, pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi. "Kā prioritāti izvirzījām maksimāli pieļaujamo cenu un peļņas daļu, nevis maksimālu apjomu pie maksimālas cenas," skaidro "Rankas piens" vadība.

Vienlaikus uzņēmuma sniegto pakalpojumu apmērs saglabājies iepriekšējā gada apmērā, kā arī saglabāts kvalificētais darbaspēks.

"Rankas piens" pērn saņēmis atbalstu Covid-19 seku pārvarēšanai ar procentu likmi 2,7, lai palielinātu uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus, no AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"". Līdztekus uzņēmuma vadība norāda, ka pandēmija nav būtiski ietekmējusi ražotāja saimniecisko darbību.

Uzņēmuma ilgtermiņa mērķi ir eksporta īpatsvara palielināšana līdz 50% no kopējiem ieņēmumiem, apgūstot Ķīnas, Polijas, Vācijas, Baltkrievijas un Kazahstānas tirgus, kā arī mērķis ir uzņēmuma kopējās rentabilitātes paaugstināšana, sākot produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, pārskatot esošo sortimentu un piedāvājot jaunus produktus, jaunus iepakojuma veidus.

Tāpat 2021.gadā tiks strādāts pie visjaunākā produkta - siera bumbiņu - ražošanas, kā arī pie biezpiena un siera suliņu pārstrādes veselīgos produktos.

Jau ziņots, ka "Rankas piens" apgrozījums 2019.gadā bija 4,442 miljoni eiro, kas ir par 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa saruka par 7% - līdz 9984 eiro.

Uzņēmums reģistrēts 1993.gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,065 miljoni eiro. Kompānijas patiesais labuma guvējs ir valdes loceklis Aldis Spalviņš.

Написать комментарий