ЛатвияLETA01 апреля 2021

Ozolnieku novadā nosaka 150 eiro krīzes pabalstu ārkārtējā situācijā

Ārkārtējā situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību Ozolnieku novadā iespējams saņemt 150 eiro krīzes pabalstu, liecina novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi.

Pabalstu ir tiesības saņemt atsevišķi dzīvojošai personai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ un ir nepieciešama materiāla palīdzība, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Uz pabalstu var pretendēt, ja iedzīvotājam saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu vai radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts.

Pabalsta apmērs mēnesī ir 150 eiro. Personai, kurai piešķirts pabalsts, palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 eiro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Ja iedzīvotājam ir piešķirts dīkstāves atbalsts, pašvaldības atbalstu krīzes situācijā viņš nevar saņemt.

Atbalstu pašvaldība var piešķirt, sākot ar martu, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Написать комментарий