ЛатвияLETA09 июня 2021

Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā iekļautajai informācijai varēs piekļūt arī SPKC

Valdība šonedēļ atbalstīja grozījumus likumā, kas paredz, ka Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā iekļauto informāciju varēs iegūt arī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) nolūkā mazināt sabiedrības veselību apdraudošas reģistrējamas infekcijas slimības, par kuru veicama epidemioloģiskā izmeklēšana, izplatīšanos, informēja Iekšlietu ministrijā.

Grozījumus plānots izdarīt "Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā".

SPKC paredzamā kompetence nav noteikta tikai Covid-19 kontroles nolūkos, bet arī citu sabiedrības veselību apdraudošu, reģistrējamu infekcijas slimību, par kurām veicama epidemioloģiskā izmeklēšana, izplatīšanās novēršanas nolūkos.

Līdz ar to likumprojekts paredz noteikt arī konkrētus kritērijus, atbilstoši kuriem šos gaisa kuģu pasažieru datus varēs iegūt un veikt citas apstrādes darbības SPKC noteiktās kompetences robežās.

Otrs mērķis, ko paredz likumprojekts, ir noteikt gadījumus, kad kompetentās izmeklēšanas un valsts drošības iestādes ir tiesīgas saņemt reģistrā iekļautos vai iekļaujamos datus bez tiesneša piekrišanas. Tas būs, piemēram, gadījumos, kad jau pastāv iepriekš apzināta, pamatota konkrētās personas saistība ar terorismu, smaga nozieguma izdarīšanu, gatavošanos vai mēģinājumu to izdarīt vai valsts drošības apdraudējumu. Arī šajos gadījumos likumprojekts nosaka konkrētus kritērijus noteikta apjoma gaisa kuģu pasažieru datu saņemšanai.

Abu minēto mērķu sasniegšanai reģistrā netiek plānots iekļaut papildu datus par gaisa kuģu pasažieriem.

Vienlaikus apstrādei pakļautais datu apjoms ietver minimāli nepieciešamās ziņas noteikto mērķu sasniegšanai, kā arī datu saņemšanas kritēriji ir ļoti stingri noteikti, lai nodrošinātu samērīgu līdzsvaru starp attiecīgo mērķu sasniegšanu un personu - gaisa kuģu pasažieru - privātās dzīves aizsardzību.

Par likuma grozījumu pieņemšanu būs jālemj Saeimai.

Написать комментарий