LETA13 ноября 2020

ES iekšlietu ministri diskutēs par Eiropas migrācijas un patvēruma jomas jautājumiem

Eiropas Savienības (ES) iekšlietu ministri šodien neformālā videokonferencē diskutēja par migrācijas un patvēruma jomas jautājumiem.

Latvijas valdība šonedēļ izskatīja Iekšlietu ministrijas (IeM) ziņojumu par ES iekšlietu ministru neformālajā videokonferences sanāksmē iekļautajiem jautājumiem.

Ziņojumā skaidrots, ka Eiropas Komisija (EK) 23.septembrī nāca klajā ar jauno Migrācijas un patvēruma paktu - politisku paziņojumu, kas ieskicē kopējos principus jaunam, noturīgam ES migrācijas politikas ietvaram, kā arī ar to saistītiem pieciem tiesību aktiem un četrām nelikumdošanas iniciatīvām.

Piedāvātā dokumenta mērķis ir visaptverošas pieejas migrācijas, patvēruma un robežu pārvaldībai izveide, kas risina pastāvošos praktiskos izaicinājumus, piedāvā ātrākas, efektīvākas un pret krīzēm noturīgas procedūras, nodrošina līdzsvaru starp solidaritāti un atbildību, kā arī stiprina ES sadarbību ar migrācijas plūsmu izcelsmes un tranzīta valstīm.

Iekšlietu ministru diskusijām šajā videokonferences sanāksmē ES prezidentūra ir sagatavojusi Politiskās izpratnes projektu, iekļaujot tajā ierosinājumus attiecībā uz minētajā dokumentā atspoguļotajiem Eiropas migrācijas un patvēruma politikas pamatelementiem.

Politiskās izpratnes projekts paredz Eiropas migrācijas politikas ārējās dimensijas stiprināšanu, efektīvu sadarbību un atbalstu trešajām valstīm visās svarīgākajās jomās, atpakaļuzņemšanas nolīgumu un vienošanos pilnīga īstenošana un jaunu iniciatīvu uzsākšana.

Tāpat projekts paredz efektīvu ES ārējo robežu pārvaldību, tai skaitā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras aktīvu iesaisti atgriešanas pasākumos, paredzot arī atbilstošu finansējumu.

Написать комментарий