ЛатвияLETA18 мая 2021

Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās par 25%

Latvijā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā bija 39,89 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 25% mazāk nekā nedēļu iepriekš informēja "Latvenergo" pārstāvji.

Tāda pati elektroenerģijas cena bija arī pārējās Baltijas valstīs - Lietuvā un Igaunijā -, kur cena arī samazinājās par 25%.

"Nord Pool" elektroenerģijas vidējā sistēmas cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 14% - līdz 43,74 eiro par MWh.

Galvenais faktors, kas aizvadītajā nedēļā ietekmēja elektroenerģijas cenas "Nord Pool" reģionā bija laikapstākļi. Iepriekšējā nedēļā "Nord Pool" reģionā kopējā pieprasījuma samazinājumu sekmēja ne vien siltāki laikapstākļi, bet arī svētku brīvdienas vairākās reģiona valstīs, tāpat "Nord Pool" sistēmas cenas samazinājumu aizvadītajā nedēļā sekmēja arī liela hidroģenerācija Ziemeļvalstīs. Turpretī vēja staciju izstrāde samazinājās par 33%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Baltijā elektroenerģijas cenas samazinājumu galvenokārt veicināja zemākas elektroenerģijas cenas Ziemeļvalstīs, kā arī par 62% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas tirdzniecības apgabala, savukārt par 49% mazākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 apgabala, kā arī par 30% mazākas no Krievijas.

Pagājušajā nedēļā turpinājās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 87%.

Salīdzinot ar nedēļu iepriekš, "Nord Pool" reģionā patēriņš kritās līdz 7113 gigavatstundā (GWh), savukārt izstrādes apjomi samazinājās, un tika saražotas 7490 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 8%, un kopā tika patērētas 466 GWh. Tostarp Latvijā patēriņš bija par 3% mazāks, un kopā tika patērētas 128 GWh, Igaunijā patēriņš samazinājās par 12%, un tika patērētas 130 GWh, bet Lietuvā patēriņš samazinājās par 7% - līdz 208 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 5% un bija 261 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 15% lielāka, iepriekšējā nedēļā tika saražotas 126 GWh, Igaunijā ražošanas apjomi kritās par 26% - līdz 63 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 10% un bija 72 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 99%, Igaunijā 48%, bet Lietuvā 34%. Baltijas valstīs tika saražoti 56% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjomā.

Написать комментарий