ЛатвияLETA02 февраля 2021

Daugavpilī privātmāju īpašniekiem vairs nebūs jākopj piegulošās teritorijas

Daugavpils dome atbrīvojusi privātmāju īpašniekus no pienākuma uzkopt piegulošo teritoriju.

Turpmāk šo funkciju uzņemsies pašvaldība. Noteikumi jaunā redakcijā stāsies spēkā, kad tos būs izskatījusi un akceptējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Domē pieļauj, ka tas varētu prasīt aptuveni mēnesi.

Kamēr izmaiņas netiks akceptētas, aktuāli paliek esošie noteikumi, saskaņā ar kuriem īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas - gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvju, caurteku vai zālāju līdz brauktuves malai, bet, ja tādas nav, piecu metru attālumā no īpašuma robežas, - uzturēšanu un savlaicīgu kopšanu jāturpina nodrošināt nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam. No šāda pienākuma ir atbrīvotas darbnespējīgās personas vai personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kuru īpašumā pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski tajā nedzīvo cita darbspējīga persona.

Pašvaldība jau veic privātās apbūves sektorā esošo ietvju attīrīšanu no sniega un apledojuma. Stājoties spēkā jauniem noteikumiem, tā uzņemsies arī publiskā lietošanā esošo privātmājām piegulošo teritoriju uzturēšanu, attīrot tās no atkritumiem, pļaujot zāli, savācot nobirušās lapas un zarus pēc pašvaldības noteikta grafika. Māju īpašniekiem šāda pienākuma vairs nebūs, taču, ja būs vēlme turpināt pieguļošo teritoriju sanitāro uzturēšanu, iekopt iepriekš izveidotās puķu dobes, to varēs darīt.

Tajā pat laikā spēkā paliek prasība uzturēt privāto teritoriju kārtībā un nodrošināt tās sanitāro tīrību. Tas attiecas arī uz neapbūvētajiem zemesgabaliem. Par teritorijas piegružošanu īpašnieks vai faktiskais valdītājs var tikt saukts pie administratīvās atbildības.

Teritorijas sanitārās uzkopšanas noteikumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām paliek nemainīgi. To, tāpat kā līdz šim, turpinās veikt apsaimniekojošās organizācijas.

Privātmājām piegulošo publisko teritoriju uzkopšana no pašvaldības budžeta papildus prasīs līdz 130 000 eiro gadā.

Написать комментарий