ЛатвияLETA10 мая

Vairāk nekā 70% tiesnešu negatīvi vērtē TM ietekmi uz tiesu sistēmas neatkarību

Vairāk nekā 70% tiesnešu uzskata, ka Tieslietu ministrija (TM) negatīvi ietekmē tiesu sistēmas neatkarību, šodienas preses konferencē par tiesu sistēmas un tiesneša neatkarību, informēja Latvijas Universitātes (LU) Antropoloģijas studiju nodaļas vadošā pētniece Aivita Putniņa.

Putniņa informēja, ka 70,7% aptaujāto tiesnešu TM ietekmi uz tiesu sistēmas neatkarību vērtē negatīvi un tikai 6,9% aptaujāto tiesnešu TM ietekmi uz tiesu sistēmas neatkarību vērtē pozitīvi.

Tāpat 25,4% tiesnešu uzskata, ka tiesnešu sistēmas neatkarību negatīvi ietekmē Ministru kabinets, bet 23,3% respondentu uzskata, ka tiesnešu neatkarību negatīvi ietekmē arī Saeima.

Savukārt 43,9% tiesnešu norādīja, ka Eiropas institūcijas pozitīvi ietekmē tiesu sistēmas neatkarību. Savukārt 38,5% respondentu uzskata, ka pozitīvu ietekmi uz tiesu sistēmas neatkarību atstāj arī Tiesu administrācija.

Putniņa sacīja, ka kopumā veiktajā pētījumā, kura mērķis bija noskaidrot tiesnešu un tiesu sistēmas neatkarību Latvijā, tika secināts, lai arī kopumā neatkarības situācija ir novērtēta kā laba, tiesneši nejūtas droši. Drošību apdraud arī iekšēji organizatoriskie faktori - hierarhiskas attiecības starp instancēm un tiesnešiem pašiem, gan arī ārēji faktori.

Pētījums uzrāda arī salīdzinoši augstu politiskās ietekmes klātbūtni, kura visbiežāk izpaudusies tieši TM izdarītajā spiedienā.

Tiesnešus uztrauc arī lietas dalībnieku spiediens, citu tiesībsargājošo iestāžu darba kvalitāte, kas rezultātā ietekmē arī pašu tiesnešu darbu.

Pētījumā secināts, ka tiesneši ir satraukti par mediju ietekmi un tā izpaužas gan medijos paustajā vēstī, kuru tiesneši nereti uztver kā spiedienu, gan tiesnešu vēl joprojām nedrošā komunikācija ar medijiem. Visaugstākais mediju un sabiedrības spiediens jūtams pirmās instances tiesās.

Viņa uzsvēra, ka, jo zemāka ir instances tiesa, jo šim spiedienam pievienojas dažādi ar pašas tiesu hierarhijas saistīti faktori - darba rezultātu izvērtējums, sprieduma pārskatīšana augstākā tiesu instancē, norādījumi no tiesas priekšsēdētaja, ka arī iespējamā disciplināratbildība.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs sacīja, ka tiesneši nesajūt spiedienu konkrētajās lietās, bet viņi saredz sistēmisko tiesu atkarību no izpildvaras, caur budžetu un tiesu administrēšanu.

Viņš pauda viedokli, ka šī aptauja uzrāda, ka Tieslietu padomes uzņemtais kurss par tiesu sistēmas atsaistīšanas no izpildvaras ir būtībā pareizs. "Mēs jau plānojam atsaistīt tiesu sistēmu no TM, gan tiesnešu apmācību, gan budžeta jautājumos, jo šobrīd pārāk daudz ir atkarīgs no konkrēta ministra," sacīja Strupišs, papildinot, ka cilvēki ir dažādi un tieši tāpēc ministra nejaušības faktors būtiski ietekmē tiesu sistēmas attīstību, gan pozitīvi, gan negatīvi.

Strupišs pieļauj, ka 70,7% tiesneši, kuri ir negatīvi novērtējuši TM ietekmi uz tiesu sistēmas neatkarību, ir cieši saistīts ar tieslietu ministra Jāņa Bordāna (JKP) izteikto kritiku par vairāku lietu rezultātu, jeb iznākumu - nezinot argumentāciju. "Šis ir tas brīdis, kad mums kopā ar tieslietu ministru ir jāsēžas pie galda un jādomā, kā iziet no šīs situācijas".

LU veiktajā pētījumā piedalījās 335 tiesneši, jeb 61% no visiem Latvijas tiesnešiem.