ЛатвияLETA12 мая

Šogad konstatēts viens pārkāpums saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Šogad konstatēts viens pārkāpums saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu informēja Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD).

Šogad, sākoties aktīvai lauksaimniecības sezonai, VAAD inspektori veikuši 25 pārbaudes saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, tostarp 13 gadījumos pārbaudes tika veiktas reaģējot uz ziņojumiem par iespējamiem pārkāpumiem. Līdz šim VAAD inspektori konstatējuši vienu pārkāpumu, kur lauka miglošanai izmantota neatbilstoša augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārta.

Tāpat VAAD kopš gada sākuma veicis arī 121 augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas vietu pārbaudi, kur konstatēts viens pārkāpums - tirgota ar neatļautu augu aizsardzības līdzekli kodināta vasaras rapša sēkla.

VAAD ir 1998.gadā izveidota valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, radīt priekšnoteikumus, lai lauksaimniekiem būtu pieejams vesels un kvalitatīvs pavairojamais materiāls, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju.