ЛатвияLETA28 мая

Probācijas uzraudzībā varēs izmantot videosaziņu

Šodien valdība atbalstīja grozījumus saistībā ar fizisko personu datu apstrādes regulējuma izmaiņām un Valsts probācijas dienesta strukturālajām izmaiņām, nostiprinot tiesisko regulējumu attālinātai videosaziņai ar probācijas klientu uzraudzības procesā.

Grozījumu mērķis ir ieviest attālinātu saziņu ar probācijas klientiem, nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu pakāpeniskai probācijas klientu reintegrācijai sabiedrībā.

Ņemot vērā saziņas līdzekļu straujo attīstību, kā arī dienesta pieredzi saistībā ar 2020.gadā ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī Covid-19 izplatības dēļ, dienesta praksē bija nepieciešamas izmaiņas, kas skar dienesta amatpersonas un probācijas klienta saziņu attālināti.

Līdz šim normatīvais regulējums neparedz attālinātu saziņu ar probācijas klientu. Saziņa notiek tiekoties klātienē vai rakstisku paziņojumu veidā.

Ar grozījumu stāšanos spēkā amatpersona klātienes tikšanos ar probācijas klientu varēs aizstāt ar attālinātu videosaziņu tikai pēc riska un vajadzību novērtējuma un uzraudzības plāna sagatavošanas. Pieņemot lēmumu par attālinātu videosaziņu, amatpersonai jāņem vērā katra probācijas klienta individuālās vajadzības un iespējas, tai skaitā riska un vajadzību novērtējumu.