ЛатвияLETA14 марта 2021

Plāno izsludināt konkursu 3 miljonu eiro sadalei nākotnes kultūras piedāvājuma veidošanai

Valsts kultūrkaptiāla fonds (VKKF) nākamnedēļ varētu izsludināt konkursu 3 miljonu eiro sadalei mērķprogrammā "Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs" informēja VKKF pārstāve Jana Vērdiņa.

Valdība 4.marta sēdē atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) pieprasījumu piešķirt 3 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem VKKF mērķprogrammai, ar kuru paredzēts sniegt atbalstu jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai un jau izstrādāto kultūras produktu un pakalpojumu pielāgošanai un īstenošanai pastāvošo Covid-19 drošības pasākumu apstākļos.

Kā iepriekš informēja KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, mērķprogrammas virsmērķis ir kultūras pieejamības nodrošināšana plašam iedzīvotāju lokam Covid-19 izplatības ierobežošanas apstākļos - gan aptverot dažādas mērķgrupas, gan nodrošinot reģionālo pārklājumu.

Pēc KM pārstāves paustā, ņemot vērā Covid-19 krīzes "visaptverošo, smago ietekmi uz sabiedrības dzīves kvalitāti un garīgo veselību", mērķprogramma atbalstīs kultūras kapitāla un potenciāla izmantošanu iedzīvotāju dzīves kvalitātes atjaunošanā. Ar mērķprogrammu paredzēts nodrošināt gan kultūras pakalpojumu pieejamību tuvākajā laikā atbilstoši aktuālajām epidemioloģiskajām prasībām, gan ilgtermiņā radīt jaunu piedāvājumu, kas kļūs par nākotnes kultūras vērtībām.

Atbalsts paredzēts fiziskām personām, kuras ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Saimnieciskās darbības veicēja reģistrā, un organizācijām - komersantiem, nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām.

Mērķprogrammu plānots īstenot, izsludinot projektu konkursus visās nozarēs un izvērtējot projektu pieteikumus VKKF fonda ekspertu komisijās atbilstoši nozarei. VKKF padome, ņemot vērā Kultūras ministrijas un VKKF ekspertu komisiju ieteikumus, izvirzīs katrai nozarei specifiskas saturiskās prioritātes, tādējādi veidojot valsts pasūtījumu kultūrā.

Kokale uzsvēra, ka visās nozarēs galvenā atbalstāmā projektu prioritāte ir nozaru piedāvājuma komunikācija sabiedrībai, tai skaitā meklējot jaunas, inovatīvas kultūras komunikācijas formas, kas īstenojamas pastāvošo drošības pasākumu apstākļos.

Kultūras piedāvājuma attīstīšanai cilvēkiem ar invaliditāti, paredzot tam 400 000 eiro finansējumu, prioritāri paredzēts sniegt atbalstu projektu pieteikumiem, kuru mērķis ir radīt jaunu kultūras piedāvājumu vai pielāgot jau esošos kultūras produktus cilvēkiem ar redzes, dzirdes un uztveres traucējumiem.

Vienlaikus visās nozarēs horizontāla prioritāte tiks piešķirta nozares speciālistu profesionālās pilnveides projektiem, kā arī inovāciju radīšanai visās kultūras jomās. Lai efektīvāk sasniegtu vienu no mērķprogrammas virsmērķiem - sabiedrības dzīves kvalitātes un garīgās veselības uzlabošanu - finansējums paredzēts kopējai mērķprogrammas un tās rezultātu komunikācijai, lai informētu sabiedrību par jaunajiem pieejamajiem kultūras produktiem, norādīja KM pārstāve.

Написать комментарий