ЛатвияLETA16 апр.

Pašiem piederošos mājokļos dzīvo ap trešdaļa ģimeņu

Aptuveni trešdaļai - 34% ģimeņu - ir to īpašumā esoši mājokļi, un vairumam šo ģimeņu pieder dzīvoklis vai māja bez kredītsaistībām, secināts Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības veiktajā aptaujā, kas tika prezentēta ceturtdienas konferencē "Mājokļu pieejamība ģimenēm ar bērniem".

Aptaujā secināts, ka lielākajai daļai - 66% - ģimeņu nav īpašumā esošu mājokļu. No šiem cilvēkiem vairums īrē dzīvokļus vai dzīvo pašvaldību nodrošinātos mājokļos.

Mājokļos ar platību līdz desmit kvadrātmetriem uz vienu cilvēku dzīvo 44% aptaujāto, bet ar platību līdz pieciem kvadrātmetriem uz vienu personu dzīvo 7% ģimeņu. "Ilgstoši šo nevar izturēt, un emocionāli šīs ģimenes lēnām grūst un brūk," vērtēja apvienības pārstāve Elīna Treija.

26% mājokļu seši un vairāk cilvēki dzīvo ar vienām labierīcībām, bet gana daudz esot arī ģimeņu, kas joprojām izmanto āra labierīcības.

No kopumā 817 aptaujātajām ģimenēm 99 bija viena vecāka ģimenes, tostarp 62 no tām - ar trīs vai vairāk bērniem. No visiem aptaujātajiem 21% respondentu bija no republikas nozīmes pilsētām, 17% - no Rīgas, 37% - lauku teritorijām, 25% - no mazajām pilsētām.

Demogrāfisko lietu centra vadītājs Imants Parādnieks (NA) konferencē prezentēja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) mājokļu politikas ieteikumus Latvijai. Kā galvenā rekomendācija tika iezīmēta nepieciešamība Latvijai izstrādāt visaptverošu mājokļu politikas stratēģiju, kas ir ilgtermiņa, ar pietiekamu finansējumu un uz kvalitāti orientēta.

No OECD puses tiek ieteikts uzlabot mājokļu pieejamības un kvalitātes izvērtējumu un novērtēt mājokļu vajadzības. Tāpat tiek rekomendēts papildus investēt kvalitatīvu mājokļu pieejamībā un samazināt būvniecības izmaksas. Vienlaikus organizācijas vērtējumā būtu nepieciešams attīstīt pieejamāku un pievilcīgāku komerciālo īres tirgu, kā arī samazināt "neatbalstītā vidusslāņa" apmēru, pilnveidojot mājokļu atbalsta apmēra noteikšanu dažādām mājsaimniecībām.

Jau ziņots, ka šajā konferencē tiesībsargs Juris Jansons pauda nostāju, ka tuvākajā laikā mājokļu jomā valstij vēl ir daudz darāmā.

Savu teikto viņš pamatoja ar to, ka patlaban liela daļa mājsaimniecību ir pārāk turīgas, lai saņemtu pašvaldību mājokli vai dzīvokļa pabalstu, bet vienlaikus to ienākumi nav pietiekami, lai varētu saņemt hipotekāro kredītu.

Tiesībsargs uzsvēra, ka valstij ir jānodrošina pietiekams pašvaldību dzīvojamo telpu daudzums, lai uzlabotu mājokļu pieejamību ģimenēm ar zemiem ienākumiem, jānodrošina, ka nepieciešamā palīdzība mazāk aizsargātām personu kategorijām tiek sniegta savlaicīgi, jāizstrādā arī vienota pieeja un minimālās prasības, kā arī jāpilnveido tiesiskais regulējums.