ЛатвияLETA2 апр.

"LPB Bank" auditētā peļņa pērn - 4,708 miljoni eiro

"LPB Bank" pagājušajā gadā strādāja ar auditēto peļņu 4,708 miljonu eiro apmērā, kas ir par 26,2% mazāk nekā 2019.gadā, liecina bankas publiskotais finanšu pārskats.

Bankas aktīvi 2020.gada beigās bija 237,626 miljonu eiro apmērā, kas ir par 22,3% jeb 43,381 miljonu eiro vairāk nekā 2019.gada beigās, kad "LPB Bank" aktīvi bija 194,245 miljonu eiro apmērā.

Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2021.gada pirmajā ceturksnī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) veica bankā pilno noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska un sankciju riska pārvaldīšanas auditu, kura rezultāti vēl nav paziņoti.

Tāpat vadības ziņojumā teikts, ka klientiem izsniegto aizdevumu apmērs pagājušajā gadā būtiski nemainījās un veidoja 20% no aktīviem. 2020.gada beigās "LPB Bank" kredīti un debitoru parādi bija 47,416 miljonu eiro apmērā, kas ir par 4,1% mazāk nekā 2019.gada beigās.

"Reaģējot uz Covid-19 izraisītajām sekām un to potenciālo ietekmi nākotnē, kas izpaudās papildu uzkrājumu veidošanā aizdevumiem klientiem, bankas peļņas avotu struktūra gada laikā mainījās, lielāku nozīmi iegūstot komisijas ieņēmumiem, kas veidoja 49%. Tiem sekoja neto peļņa no finanšu instrumentiem - 39%, savukārt neto procentu ienākumu pēc paredzamo kredītzaudējumu izveidošanas īpatsvars samazinājās līdz 11%. Pārējie ienākumi veidoja tradicionāli nelielu īpatsvaru - 2%," minēts vadības ziņojumā.

Tajā arī teikts, ka, atbalstot tos bankas klientus, kas īslaicīgi saskārās ar Covid-19 uzliesmojuma seku izraisītājām finanšu grūtībām, banka pievienojās Finanšu nozares asociācijas izstrādātajam moratorijam gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, kas paredzēja iespēju atlikt aizdevuma pamatsummas atmaksu.

"Ņemot vērā, ka Covid-19 vīrusa izplatības negatīvās ietekmes ierobežošana un to radītās sekas uz tautsaimniecību saglabā savu aktualitāti, banka turpina uzmanīgi sekot tirgus tendencēm, vērtējot to ietekmi uz bankas ieguldījumiem parāda vērtspapīros un kredītportfeli, un nodrošina piesardzīgu aizdevumu uzraudzības procesu, kritiski pieejot klientu maksātspējas vērtēšanā. Banka rūpīgi analizē klientu kredītriska izmaiņu pazīmes un pieņem atbilstošus lēmumus attiecībā uz riska darījumu klasificēšanu," sacīts vadības ziņojumā.

Bankas kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs 2020.gada 31.decembrī bija 24,64% (2019.gada 31.decembrī - 22,45%).

Tāpat vadības ziņojumā minēts, ka, neskatoties uz to, ka globālā pandēmija ir būtiski izmainījusi dienas kārtību visā pasaulē, 2020.gads noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā nav bijis mazāk spraigs un aktuāls. 2020.gads ir uzskatāms par pagrieziena punktu izpratnē par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas risku novērtēšanu un risku vadību.

"Lai nodrošinātu atbilstošu normatīvu prasību piemērošanu un labākās prakses īstenošanu bankas iekšējās kontroles sistēmā, 2020.gadā ir būtiski palielināts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas cilvēkresurss," pausts vadības ziņojumā.

Pēc vadības ziņojumā minētā, bankas pamatmērķis 2021.gadam ir turpināt tehnoloģisko risinājumu attīstību, ne vien bankas iekšējo procesu automatizācijai un efektivitātes celšanai, bet arī jaunu klientu piesaistei un apkalpošanai, jaunu darbības virzienu atklāšanai un esošo klientu apkalpošanas uzlabošanai. "Banka turpinās pielāgoties pārmaiņām finanšu tirgos un banku sektorā un ir pārliecināta, ka spēs stiprināt savu pozīciju Latvijas tirgū un attiecībās ar saviem klientiem," teikts vadības ziņojumā.

Banka vadība noteikusi arī vairākus prioritāros attīstības virzienus: e-komercijas attīstība un inovatīvu pakalpojumu pieejamība, finansējuma pieejamība uzņēmējiem ar attīstības potenciālu un investīciju iespējas, kā arī sadarbību ar "FinTech" sektoru. 2021.gadā banka turpinās uzlabot elektroniskos un attālinātos kanālus, tostarp drīzumā būs pieejama jauna bankas tīmekļa vietne ar papildu funkcijām, kas pašlaik ir izstrādes pēdējā stadijā.

2019.gadā "LPB Bank" auditētā peļņa bija 6,378 miljoni eiro.

"LPB Bank" vienīgais īpašnieks ir SIA "Mono". Savukārt "Mono" īpašnieki ir Mihails Uļmans (49,4%), ASV pilsonis Aleksandrs Plotkins (32,7%) un Kajems Biomins (17,9%), liecina "Firmas.lv" informācija. Pēc aktīvu apmēra "LPB Bank" 2020.gada beigās bija 10. lielākā banka Latvijā.