LETA8 дек.

Latvija turpina sniegt palīdzību Sīrijas civiliedzīvotājiem ieilgušā pilsoņu kara apstākļos

Latvija turpina sniegt palīdzību Sīrijas civiliedzīvotājiem ieilgušā pilsoņu kara apstākļos informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).

ĀM sadarbībā ar starptautisko nevalstisko organizāciju "Un Ponte Per" jeb "Tilts uz" sāk palīdzības projektu sievietēm un meitenēm Rakas reģionā Sīrijas Ziemeļos, tostarp iekšēji pārvietoto personu nometnēs.

ĀM klāstīja, ka projekta mērķis ir stiprināt sieviešu un meiteņu aizsardzību un psihosociālo labklājību, jo sievietes ir uzskatāmas par vienu no vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām šajā Sīrijas reģionā - viņas saskaras ar apgrūtinātu pieeju veselības aprūpei un ir pakļautas īpaši augstam vardarbības riskam.

Projektā ir iecerētas izglītojošas kampaņas, lai ierobežotu dzimumu noziegumus un mazinātu Covid-19 izplatību, kā arī tūlītēja praktiska atbalsta sniegšana, izdalot pirmās nepieciešamības preču komplektus.

ĀM atzīmēja, ka projekts tiks īstenots atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr.1325 "Sievietes, miers un drošība" mērķiem tās divdesmitajā gadadienā un Latvijas Nacionālā rīcības plāna prioritātēm 2020.-2025.gadam. Tas būs ieguldījums arī Starptautiskās koalīcijas ISIL sakāvei centienos stabilizēt drošības situāciju Sīrijas Ziemeļos. Projekta īstenošanas izmaksas ir 50 000 eiro.

Starptautiskā koalīcija ISIL sakāvei tika izveidota 2014.gadā, un tajā ietilpst 83 dalībvalstis un organizācijas, tostarp arī Latvija. Ar 2020.gada 21.augusta Ministru kabineta rīkojumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tika novirzīti 50 000 eiro ASV Valsts departamenta koordinētajai iniciatīvai Starptautiskās koalīcijas ISIL sakāvei paspārnē. Organizācija "Un Ponte Per" jau 28 gadus strādā sieviešu veselības un tiesību aizsardzības jomā. Tā īsteno dažādas atbalsta programmas sievietēm Sīrijā no 2015.gada.

Kopējais Latvijas humānās palīdzības apmērs Sīrijai kopš 2012.gada ir 313 000 eiro. Iepriekš Latvijas iemaksāja 10 000 eiro Eiropas Savienības Sīrijas reģionālajā trasta fondā "Madād" 2019.gadā.