LETA26 авг.

Latvija pēdējās nedēļās nav saņēmusi patvēruma lūgumus no Baltkrievijas pilsoņiem

Latvija pēdējās nedēļās nav saņēmusi patvēruma lūgumus no Baltkrievijas pilsoņiem tika noskaidrots Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) un Valsts robežsardzē.

Patvēruma likumā skaidrots, ka persona iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu iesniedz personīgi Valsts robežsardzei robežšķērsošanas vietā vai robežsardzes struktūrvienībā, ja persona jau atrodas Latvijā.

Pēc iesnieguma saņemšanas robežsardze noņem patvēruma meklētāja pirkstu nospiedumus, lai pārbaudītu viņa identitāti, identificē patvēruma meklētāju un noskaidro viņa valstspiederību.

Patvēruma meklētājs personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus nodod Valsts robežsardzei līdz brīdim, kad tiek pieņemts galīgais lēmums, izņemot gadījumu, kad patvēruma meklētājam ir cits likumīgs pamats uzturēties Latvijā.

Procedūra paredz, ka sākotnēji patvēruma meklētājam ir paredzētas pārrunas un sākotnējā intervija ar Valsts robežsardzi.

Ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par iesnieguma pieņemšanu izskatīšanai, PMLP veic personisko interviju ar patvēruma meklētāju saistībā ar viņa vajāšanu vai smaga kaitējuma draudiem.

Ja patvēruma meklētājam nav pietiekamu līdzekļu, lai nodrošinātu savam veselības stāvoklim atbilstošus sadzīves apstākļus un savu uzturēšanos patvēruma procedūras laikā, viņu izmitina patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Muceniekos.

PMLP iesniegumu izskata un lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem triju mēnešu laikā no dienas, kad veikta personiskā intervija ar patvēruma meklētāju, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs var pagarināt termiņu vēl par deviņiem mēnešiem.

Jau ziņots, ka Lietuvā pēdējā laikā patvērumu lūguši 11 Baltkrievijas pilsoņi, Lietuvas sabiedriskajam radio trešdien pastāstījusi Migrācijas departamenta vadītāja Evelīna Gudzinskaite.