LETA3 янв.

LAD janvāra beigās sāks pieņemt pieteikumus vairākiem atbalsta pasākumiem zivsaimniecības attīstībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) 2021.gada 29.janvārī sāks pieņemt projektu iesniegumus vairākiem atbalsta pasākumiem zivsaimniecības nozares attīstībai, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Tostarp 29.janvārī LAD sāks pieņemt projektu iesniegumus Eiropas Savienības (ES) Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde", kurā pieejams publiskais finansējums 23,783 miljonu eiro apmērā.

LAD iesniegumus pieņems līdz 28.maijam. Projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā 2023.gada 30.septembris.

Tāpat dienests no 29.janvāra līdz 28.maijam pieņems projektu iesniegumus pasākumam "Inovācijas", kura ietvaros izvirzītas divas atbalstāmās prioritātes.

Prioritātē "Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību" pieejamais publiskais finansējums būs 2,977 miljoni eiro, tostarp finansējums divu miljonu eiro apmērā paredzēts valsts zinātniskajai institūcijai zivju apstrādes biotehnoloģiju mācību un pētniecības centra izveidei. Savukārt prioritātē "Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru" pieejamais finansējums būs 617 737 eiro. Projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2023.gada 30.septembris.

Tāpat attiecīgajā periodā būs iespējams pieteikties ES Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā "Kontrole un izpilde", kurā būs pieejams publiskais finansējums 2,055 miljonu eiro apmērā. Projektu īstenošanas beigu datums ir 2023.gada 30.septembris.

LAD no 2021.gada 29.janvāra līdz 2021.gada 28.maijam pieņems pieteikumus arī pasākumā "Tirdzniecības pasākumi", kurā pieejams publiskais finansējums 1,381 miljona eiro apmērā. Projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Attiecīgajā periodā LAD pieņems pieteikumus arī pasākumam "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi", kura ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 169 372 eiro. Projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā 2023.gada 30.septembris.