ЛатвияLETA6 апр.

KNAB līdz šim nav konstatējis koruptīvas darbības saistībā ar vakcinēšanos ārpus rindas

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), pārbaudot līdz šim saņemto informāciju par iespējamu vakcinēšanos ārpus rindas un valstī noteiktās kārtības, guvis apstiprinājumu, ka šie gadījumi nav saistīti ar korupciju vai citu prettiesisku labumu gūšanu.

KNAB atbilstoši savai kompetencei pārbaudījis informāciju par visiem gadījumiem, kas līdz šim gan izskanējuši publiskajā telpā, gan saņemti KNAB par iespējamu vakcinācijas rindas apiešanu apmaiņā pret kukuli vai kādu citu prettiesisku labumu.

Izvērtējot katra gadījuma apstākļus, KNAB guva apstiprinājumu tam, ka šie gadījumi nav saistīti ar korupciju vai citu prettiesisku labumu gūšanu, bet gan ar Covid-19 vakcinācijas procesā izmantoto sistēmu datu kļūdām, kas saistītas ar vakcinēto personu neatbilstošu datu atspoguļošanu, piemēram, personu vecumu.

KNAB atgādina, ka iestādes kompetencē ir izmeklēt gadījumus, kad vakcīna saņemta ārpus valstī noteiktās kārtības apmaiņā pret kukuli vai citu prettiesisku labumu, kā arī pārbaudīt, vai vakcinācijas procesa gaitā valsts amatpersonas neatrodas interešu konflikta situācijā.

Lai gan KNAB līdz šim nav guvis apstiprinājumu iespējamiem koruptīviem gadījumiem, apejot vakcinācijas rindu, KNAB turpina pastiprināti sekot līdzi vakcinēšanas procesa gaitai.

Lai KNAB veiktā uzraudzība būtu visaptverošāka, birojs regulāri sazinās un apmainās ar informāciju ar Vakcinācijas projekta biroju. Ja KNAB būs pamatotas aizdomas par valsts amatpersonu prettiesisku rīcību, piemēram, kukuļošanu, vai arī nonākšanu interešu konflikta situācijā, birojs sola nekavējoties rīkoties atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ja iedzīvotāji saskaras ar situācijām, kad pieļauta iedzīvotāju vakcinēšana ārpus noteiktās rindas apmaiņā pret naudu vai citiem prettiesiskiem labumiem, KNAB aicina nekavējoties ziņot, zvanot uz iestādes uzticības tālruni 8000 2070, sūtot informāciju elektroniski uz "knab@knab.gov.lv" vai mobilajā lietotnē "Ziņo KNAB".