ЛатвияLETA25 мая

KM vēstures jautājumu skaidrošanai atvēlēs 14 000 eiro gadā

Kultūras ministrija (KM) turpina pieņemt pieteikums konkursā par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību, plānojot tam atvēlēt 14 000 eiro gadā.

Kā informēja KM pārstāve Dace Vizule, ministrijas izsludinātajā konkursā pieteikumi tiek gaidīti līdz 7.jūnija plkst.17.15. Konkursa pretendents var būt biedrība vai nodibinājums, kas darbojas Latvijas vēstures, it īpaši valstiskuma veidošanās un attīstības jautājumu, izpētes jomā vai sociālās atmiņas saglabāšanas jomā un veic sabiedrību izglītojošu darbību ne mazāk kā trīs gadus.

Valsts pārvaldes uzdevumos paredzēts organizēt izglītojošas aktivitātes par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību visos Latvijas reģionos. Tajā skaitā publiskas izglītojošas aktivitātes, kas sekmē sabiedrības izpratni par Latvijas valstiskuma veidošanos, attīstību un nepārtrauktību, kā arī izpratni par padomju okupācijas sociālekonomiskajām sekām un dažādu sociālo grupu iesaisti Latvijas svarīgākajos vēstures notikumos.

Konkursa nolikums arī paredz, ka valsts pārvaldes uzdevumu veicējiem būs jānodrošina regulāra informācijas aprite, komunikācija un publicitāte par veiktajām izglītojošām aktivitātēm. Tostarp regulāri jāievieto informācija par īstenotajām sabiedrību izglītojošām aktivitātēm organizācijas tīmekļvietnē, jāsekmē dažādu publiski pieejamu izglītojošu materiālu atpazīstamība un izmantošana, jānodrošina aktivitāšu publicitāte.

Konkursa nolikums, līdzdarbības līguma projekts un citi dokumenti pieejami KM tīmekļvietnē, sadaļā "Finansējuma iespējas".