LETA21 окт.

Izglītības iestādēm būs jāinformē kontaktpersonas par nepieciešamību atrasties karantīnā

Turpmāk izglītības iestādes informēs kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību atrasties mājas karantīnā, ja iestādē konstatēs Covid-19 infekcijas perēkli, paredz šodien spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Tie sagatavoti, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) līdzšinējo pieredzi.

Lai nodrošinātu operatīvāku kontaktpersonu informēšanu, ar valdības lēmumu noteikts, ka SPKC epidemiologi informē izglītības iestādes vadību par izglītības iestādē noteiktajām kontaktpersonām, kā arī sniedz rekomendācijas mājas karantīnas ievērošanai. Savukārt izglītības iestādes vadītājs informāciju nodod SPKC noteiktajām kontaktpersonām.