ЛатвияLETA17 апр.

Grozījumi Bāriņtiesu likumā samazinās pašvaldību ietekmi

Grozījumi Bāriņtiesu likumā, kurus šonedēļatbalstīja valdība, samazinās pašvaldību ietekmi pār bāriņtiesām un ļaus atcelt prettiesiskus lēmumus, uzskata labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV).

Kā informēja labklājības ministres padomnieks komunikācijas jautājumos Jānis Zariņš, valdībā atbalstītie grozījumi Bāriņtiesu likumā paredz izveidot sistēmu, kas institūcijām ļaus operatīvi iesaistīties, ja tiks konstatēta bāriņtiesu prettiesiska rīcība vai bezdarbība, kas rada kaitējumu bērnam.

Petraviča uzsver, ka reforma, par kuru sarežģītās diskusijās tiek spriests jau pusotru gadu, ir ļoti nepieciešama un tiek veikta, izvirzot centrā bērna intereses. Pēc ministre paustā, šie grozījumi "samazinās pašvaldību ietekmi un dos iespēju atcelt lēmumus, ja bāriņtiesa tos pieņēmusi ne bērna labākajās interesēs, ja tie bijuši prettiesiski, ja bāriņtiesa rīkojusies nolaidīgi".

Grozījumi likumā paredz, ka bāriņtiesas amatpersonas turpmāk vairs nebūs pašvaldības domes vēlētas amatpersonas. Uz šiem amatiem būs jārīko konkurss. Turpmāk bāriņtiesas amatpersonu pilnvaru termiņš nav terminēts un būs piemērojams Darba likumā noteiktais tiesiskais regulējums.

Labklājības ministrijā secināts, ka bāriņtiesu darbinieku nodarbinātība uz darba līguma pamata un pilnas slodzes darbā varētu pozitīvi ietekmēt bāriņtiesu darba kvalitāti un bērnu labāko interešu ievērošanu lēmumu pieņemšanā.

Tādējādi ar grozījumiem tiks ieviesta arī bāriņtiesu funkcionālā pārraudzība. To veiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), kas nodrošinās tiesiskuma kontroli gadījumos, kad ir konstatēts būtisks bērnu tiesību apdraudējums. Inspekcija būs tiesīga uzdot bāriņtiesai veikt lietas atkārtotu izvērtēšanu un pieņemt jaunu lēmumu, kā arī veikt konkrētas darbības, lai pārtrauktu bāriņtiesas bezdarbību.

Paredzēts arī izveidot kvalifikācijas komisiju, kas rūpēsies par bāriņtiesu darbinieku kvalifikācijas un tālākizglītības jautājumiem, bāriņtiesu amatpersonu sertifikāciju, kā arī izvērtēs, vai personas, kura sodīta, nodarbināšana bāriņtiesā pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas nekaitē bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzībai. Kvalifikācijas komisija būs koleģiāla institūcija, kuras sastāvā līdz ar Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un VBTAI pārstāvjiem darbosies Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas locekļi.

Līdz šim bāriņtiesas locekļu skaitu noteica pašvaldība atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam. Turpmāk paredzēts, ņemt vērā arī citus svarīgus kritērijus - bērnu un aizgādnībā esošo personu skaits, bāriņtiesas lietu skaits, pašvaldības administratīvās teritorijas lielums.

Lai gan turpmāk paredzēts, ka vienā pašvaldībā var darboties ne vairāk par vienu bāriņtiesu, tas neliegs pašvaldībai veidot vairākas bāriņtiesas struktūrvienības (apmeklētāju pieņemšanas vietas), kas atrodas dažādās administratīvās teritorijas daļās, lai nodrošinātu pieejamību iedzīvotājiem, ņemot vērā administratīvās teritorijas lielumu un iedzīvotāju blīvumu.

Minētās izmaiņas paredz likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā", kas šonedēļ, tika atbalstīts valdības sēdē. Par likuma grozījumiem vēl vairākos lasījumos būs jābalso Saeimā.