ЛатвияLETA25 мар.

EK atklāj atvērtās piekļuves izdevējplatformu zinātnisko rakstu publicēšanai

Eiropas Komisija (EK) šonedēļ atklāja visiem pieejamu izdevējplatformu "Open Research Europe", kurā tiks publicēti zinātniskie raksti informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

Paredzēts, ka platforma dos iespēju iepazīties ar rezultātiem, kas gūti pētījumos, kuri finansēti no Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas programmas 2021. līdz 2027.gadam "Apvārsnis Eiropa" un tās priekšteces "Apvārsnis 2020".

Platformā "Open Research Europe" gan pētniekiem, gan plašai sabiedrībai bez maksas būs pieejama informācija par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. Pēc EK paustā, platforma piedāvā tiešu risinājumu lielākajām problēmām, ar kurām bieži vien nākas saskarties, publicējot zinātnisko pētījumu rezultātus. Cita starpā platforma dod iespēju novērst kavēšanos un šķēršļus, kas traucē atkalizmantot rezultātus, un ļauj izvairīties no lielām izmaksām.

Platforma ir fakultatīvs pakalpojums programmu "Apvārsnis Eiropa" un "Apvārsnis 2020" finansējuma saņēmējiem un nodrošina tiem iespēju bez izmaksām izpildīt finansējuma saņemšanai izvirzīto prasību nodrošināt tūlītēju brīvu piekļuvi. Platformā jau ir ievietoti aptuveni 40 zinātniskie raksti ļoti dažādās pētniecības jomās, kas tagad pieejami zinātnieku aprindām lasīšanai un recenzēšanai.

EK vērsa uzmanību, ka paziņojumā "Eiropas Pētniecības telpa (EPT) - pētniecības un inovācijas jaunā ēra" EK ierosināja izveidot "Open Research Europe" - atvērtās piekļuves izdevējplatformu, kurā tiktu publicēti no programmām "Apvārsnis 2020" un "Apvārsnis Eiropa" finansētie pētījumi visās zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās, kā arī sociālajās zinātnēs, mākslā un humanitārajās zinātnēs.

"Open Research Europe" ne tikai veicinās zinātnisko rakstu publicēšanu atvērtā, ātrā un izmaksefektīvā veidā. Tā arī dos iespēju programmu "Apvārsnis 2020" un "Apvārsnis Eiropa" finansējuma saņēmējiem vienkāršāk izpildīt attiecīgos noteikumus par atvērtās piekļuves nodrošināšanu, kas izvirzīti finansējuma saņemšanai, proti, programmā "Apvārsnis Eiropa" tiek prasīts nodrošināt tūlītēju atvērtu piekļuvi un automātisku iesniegšanu vispārējā repozitorijā.

Pēc EK paustā, "Open Research Europe" būs vieta, kur pētniekiem publicēties, lai ātri kopīgotu rezultātus un ieskatus, un veicinās atklātas un konstruktīvas pētnieciskas diskusijas. Platformā iestrādāts plašs klāsts rādītāju, kas ļauj mērīt rakstu zinātnisko un sociālo ietekmi un sniegt informāciju par to izmantošanu un atkalizmantošanu.

EK, uzņemoties jaunu lomu, plāno rādīt piemēru, aktīvi atbalstot atvērtās zinātnes praksi un veicinot publicēšanas procesa pārredzamību. Tā tiecas iedvesmot citus finansētājus, jo īpaši valstu līmenī, rīkoties tāpat. Platformu "Open Research Europe" integrējot programmās "Apvārsnis 2020" un "Apvārsnis Eiropa", EK akadēmiskajai saziņai paredzētus inovatīvus risinājumus paceļ nākamajā līmenī.

EK atzīmēja, ka patlaban brīvi pieejamas ir 91% visu publikāciju un 95% visu zinātniski recenzēto publikāciju, kas finansētas no programmas "Apvārsnis 2020". Kopumā tā ir ārkārtīgi liela procentuālā daļa. Tomēr ir iecerēts nodrošināt, lai visas akadēmiskās publikācijas, kuras ir EK finansētas pētniecības rezultāts, būtu brīvi pieejamas. Programmā "Apvārsnis Eiropa" jo sevišķi izvirzīts mērķis nodrošināt publikāciju brīvu pieejamību no publicēšanas brīža, un platforma sniedz šādu iespēju.

ES reakcija uz koronavīrusa pandēmiju ir atklājusi atvērtās zinātnes potenciālu sadarbības palielināšanā un parādījusi, ka tūlītējai atvērtai piekļuvei publikācijām un datiem ir bijusi izšķiroša nozīme, palīdzot pētniekiem atrast jaunus ārstēšanas veidus, uzlabot diagnostikas paņēmienus un izstrādāt vakcīnas. "Open Research Europe" ir nākamais solis šajā procesā.

Komisija izsludināja konkursu par pakalpojuma sniegšanu un ir nolīgusi pieredzējušu līgumslēdzēju "F1000 Research".