ЛатвияLETA24 мая

Divu skolu infrastruktūras uzlabošanai Jelgavas novadā plāno aizņemties 959 462 eiro

Elejas un Staļģenes vidusskolu infrastruktūras uzlabošanai Jelgavas novada pašvaldība plāno aizņemties 959 462 eiro informēja pašvaldībā.

Jelgavas novada domes deputāti apvienotajā komiteju sēdē izskatīja un virzīja uz domes sēdi lēmumprojektu par trīs izglītības investīciju projektu iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai. Pašlaik precīzas aizņēmuma summas vēl nav zināmas, jo nav noslēgušās visu trīs projektu iepirkuma procedūras, bet pašvaldības speciālisti, veicot ekonomiskos aprēķinus, paredz, ka nepieciešamais aizņēmuma apmērs veidosies ap 959 462 eiro.

Saņemot aizņēmumu, pašvaldība apņemas būvdarbus objektos sākt realizēt jau šajā gadā un pabeigt tos līdz 2022.gada beigām.

Projekta "Elejas vidusskolas (sākumskola) teritorijas labiekārtošana" īstenošanas gaitā plānots Elejas vidusskolas sākumskolai, kas atrodas atsevišķi no vidusskolas, veikt ārtelpas infrastruktūras atjaunošanas un paplašināšanas darbus. Būvprojektu objektam 2018.gadā izstrādāja arhitekte Aija Ziemeļniece.

Viens no būtiskākajiem projekta būvdarbiem ir izglītības iestādes teritorijas norobežošana, uzstādot ap teritoriju žogu un vārtus, tādējādi nodrošinot skolēniem drošu vidi. Tāpat nepieciešams pie sākumskolas ēkas paplašināt iebraucamo ceļu, lai bērnu autobuss varētu iebraukt teritorijā un bērni droši nokļūtu uz izglītības iestādi. Papildus iecerēts veikt arī gājēju un transporta celiņu atjaunošanu, asfalta seguma nomaiņu, teritorijas apgaismojuma un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi un āra sporta un rotaļu laukuma izveidi atbilstoši normatīvajiem aktiem un mūsdienīgiem risinājumiem. Plānota arī teritorijas apzaļumošana un košumkrūmu iestādīšana.

Elejas vidusskola ir viena no lielākajām un skolēnu skaita ziņā noslogotākajām izglītības iestādēm Jelgavas novadā - šogad tur mācās 315 skolēni, no tiem 122 bērni ir sākumskolas audzēkņi.

Projektu "Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana" Jaunsvirlaukas pagastā iecerēts īstenot pēc SIA "Veido vidi" 2018.gadā izstrādātā būvprojekta. Ievērojot priekšnoteikumus bērnu fiziskajai un psihiskajai veselībai, izstrādāts āra laukuma plāns aktivitātēm pie Staļģenes vidusskolas. Tam būs piecas aktvitāšu zonas: pulcēšanās, aktīvā, izziņas, dabas un klusā zona. Katrā zonā atbilstoši tajā paredzētai funkcijai un mērķim plānotas rotaļu, izziņas un fiziskās attīstības veicinošas iekārtas. Katrai zonai plānots arī atšķirīgs, no dabiskiem materiāliem veidots segums. Saskaņā ar izstrādāto projektu plānots uzlabot bērnu drošību, veikt arī gājēju un transporta celiņu atjaunošanu, nomainot sadrupušo asfaltu ar betona bruģi un jaunu asfalta segumu. Tāpat laukumā iecerēts izvietot inventāra novietnes, prožektora tipa apgaismojumu, kā arī izbūvēt ūdens kanalizācijas sistēmu un nožogojumu ar diviem slēdzamiem vārtiņiem. Iecerēts arī veikt apzaļumošanas darbus.

Staļģenes vidusskolā mācās 331 skolēns - pamatizglītības un vidusskolas programmā izglītojas 233 skolēni, pirmsskolas programmu apgūst 98 bērni.

Trešo investīciju projektu "Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā pie Staļģenes vidusskolas" arī iecerēts īstenot pie Staļģenes vidusskolas. Izstrādātais būvprojekts, ko 2019.gadā veica SIA "3C", paredz sporta laukumu rekonstruēt un labiekārtot zemes gabalā iepretim skolas ēkai vecā sporta laukuma vietā. Sporta laukums sastāvēs no vairākiem sektoriem - futbola laukuma, tāllēkšanas piezemēšanās zonas, gumijota vieglatlētikas skrejceļa, daudzfunkcionālas arēnas, vingrošanas sektora, nojumes, pludmales volejbola laukuma un lodes grūšanas sektora.

Pašvaldībā uzsvēra, ka līdz šim šāda multifunkcionāla sporta laukuma Jelgavas novadā nav bijis, tāpēc pašvaldība iecerējusi, ka tā izveide nodrošinās kvalitatīvu sporta dzīvi ne vien Staļģenes vidusskolas skolēniem, bet arī palielinās novada Sporta centram iespēju organizēt starpnovadu turnīrus un sacensības vieglatlētikā, hokejā, volejbolā un, rīkojot ikgadējās sporta spēles visa novada iedzīvotājiem.

Katram no trim projektiem pašlaik ir sava gatavības pakāpe. Projektiem "Elejas vidusskolas (sākumskola) teritorijas labiekārtošana" un "Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā pie Staļģenes vidusskolas" ir izstrādāti būvprojekti un saņemtas būvatļaujas. Iepirkuma procedūras projektiem plānots izsludināt tuvākajā laikā, tiklīdz būs pabeigts darbs pie dokumentāciju sagatavošanas.

Savukārt trešajam investīciju projektam "Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana" iepirkuma procedūra jau ir noslēgusies. Iepirkuma procedūrā astoņu pretendentu konkurencē līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA "Warss+", kas būvdarbus apņēmies veikt par 254 029 eiro.