LETA20 окт.

Aizsardzības resora galvenie uzdevumi 2021.gadā būs armijas modernizācijas turpināšana un valsts kiberdrošības stiprināšana

Aizsardzības resora galvenie uzdevumi 2021.gadā būs armijas modernizācijas turpināšana un valsts kiberdrošības stiprināšana, liecina likumprojekts par 2021.gada valsts budžetu.

Aizsardzības ministrija (AM) šī gada plānotie izdevumi ir 648 332 786 eiro, bet nākamā gada izdevumi plānoti 693 521 903 eiro apmērā. Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētajam atalgojumam nākamgad plānots tērēt 201 863 149 eiro, bet Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzturēšanai 367 098 852 eiro.

Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2021.gadā būs nodrošināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību saskaņā ar aktuālo NBS attīstības plānu un pieejamo finansējumu. Tāpat uzdevums ir nodrošināt NBS vispusīgai attīstībai nepieciešamo infrastruktūras nodrošinājumu, turpinot kaujas un kaujas atbalsta spēju attīstību, ar tām saistīto infrastruktūras izbūvi un materiāltehnisko līdzekļu iegādes.

Nākamgad iecerēts turpināt pretgaisa aizsardzības, netiešā uguns atbalsta, komandvadības spēju un sauszemes spēku mehanizētās brigādes attīstību, veikt nepieciešamā personāla apmācību un infrastruktūras izbūvi helikopteru "Black Hawk" ieviešanai bruņojumā. Tāpat nākamgad plānots turpināt brigādes līmeņa nodrošinājuma spējas attīstību.