LETA21 сент.

Ādažu novada daudzbērnu ģimenēm izmaksās ikgadēju pabalstu

Ādažu novadā daudzbērnu ģimenes var pieteikties ikgadējam pašvaldības pabalstam.

Šī gada 17.septembrī stājas spēkā Ādažu novada domes pieņemtie saistošie noteikumi "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm", kas nosaka, ka pabalstu 50 eiro apmērā piešķir vienu reizi gadā katram novadā deklarētajam daudzbērnu ģimenes bērnam, nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli.

Šogad pabalstam pieteikties varēs līdz 30.novembrim. Savukārt sākot ar 2021.gadu, iesniegumu pabalsta piešķiršanai jāiesniedz katru gadu no 1.janvāra līdz 10.novembrim. Ja objektīvu iemeslu dēļ pabalstu, par kuru lēmums pieņemts 2020.gadā, izmaksā 2021.gada sākumā, uzskatāms, ka tas izmaksāts par 2020.gadu un iesniedzējam ir tiesības saņemt pabalstu 2021.gadā.

Pabalsta saņemšanai bērnu vecāks vai likumiskais pārstāvis elektroniski aizpilda iesniegumu portāla "epakalpojumi.lv" pakalpojumā "e-Privilēģijas". Par bērniem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un iegūst profesionālo vai augstāko izglītību, iesniegumam pievieno izglītības iestādes izziņas kopiju.

Par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatītas ģimenes ar vismaz trīs bērniem.