ЛатвияLETA20 февр.

"ABLV Bank" aktīvi janvārī atgūti 19,161 miljona eiro apmērā

Likvidējamās "ABLV Bank" likvidatori šogad janvārī atguvuši aktīvus 19,161 miljona eiro apmērā, kas ir par 20,2% mazāk nekā mēnesi iepriekš, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētais pārskats.

Tostarp no izsniegtajiem kredītiem 2021.gada janvārī atgūti 5,317 miljoni eiro, no kustamās un citu mantu pārdošanas - 4000 eiro, bet no pārējiem aktīviem - 13,84 miljoni eiro.

Tādējādi kopš 2018.gada 13.jūnija, kad sākās bankas pašlikvidācijas process, "ABLV Bank" likvidatori atguvuši kopumā 878,218 miljonus eiro, tostarp 2018.gadā tika atgūti 355,493 miljoni eiro, 2019.gadā - 393,767 miljoni eiro, bet 2020.gadā - 109,797 miljoni eiro.

Vienlaikus "ABLV Bank" likvidācijas izdevumi šogad janvārī veidoja 3,844 miljonus eiro, tostarp darbiniekiem izmaksājamā darba samaksa un izmaksājamie atlaišanas pabalsti, iekļaujot nodokļus, bija 853 000 eiro, naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi - 728 000 eiro, nepieciešamie izdevumi bankas mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai likvidācijas laikā - 159 000 eiro, likvidatoru atlīdzība, iekļaujot nodokļus, - 112 000 eiro, bet citi likvidācijas izdevumi bija 1,992 miljoni eiro.

Tādējādi kopš bankas pašlikvidācijas procesa sākuma "ABLV Bank" likvidācijas izdevumi veido kopumā 98,149 miljonus eiro, tostarp 2018.gadā bankas likvidācijas izdevumi bija 21,046 miljoni eiro, 2019.gadā - 36,873 miljoni eiro, bet 2020.gadā - 36,386 miljoni eiro.

Pārskats arī liecina, ka 2021.gada 31.janvārī "ABLV Bank" pieteikto kreditoru prasījumi bija 1,95 miljardu eiro apmērā, kas ir par 0,8% mazāk nekā pagājušā gada beigās, kad pieteiktie kreditoru prasījumi bija 1,966 miljardu eiro apmērā.

"ABLV Bank" kasē un prasībās uz pieprasījumu pret centrālajam bankām janvāra beigās bija 1,231 miljards eiro, bankas prasības pret kredītiestādēm bija 445,807 miljoni eiro, kredītos banka bija izsniegusi 311,938 miljonus eiro, ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā veidoja 141,458 miljonus eiro, bet ieguldījumi finanšu instrumentos bija 104,17 miljoni eiro.

Kopumā "ABLV Bank" aktīvi šogad 31.janvārī bija 2,247 miljardu eiro apmērā.

Savukārt bankas kapitāls un rezerves janvāra beigās bija 238,678 miljoni eiro, tostarp rezerves un iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa bija 13,425 miljoni eiro.

"ABLV Bank" iespējamās saistības janvāra beigās bija 98 000 eiro apmērā.

Publiskotajā informācijā arī minēts, ka līdz 2021.gada janvāra beigām vairāk nekā 14 280 bankas bijušo klientu ir atguvuši noguldījumus bankā. Tie galvenokārt ir klienti ar konta atlikumiem līdz 100 000 eiro, kuriem kopumā izmaksāti 449,3 miljoni eiro no "ABLV Bank" pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Tāpat norit darbs ar vairāk nekā 3000 lielāko kontu atlikumu īpašniekiem, kuru kontu atlikumi kopumā veido 1,97 miljardus eiro. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic bankas nolīgta starptautiska konsultantu komanda no "Ernst & Young", kura līdz 2021.gada janvāra beigām ir sākusi 2326 kreditoru pārbaudes par kopējo prasījumu kopsummu 1,4 miljardi eiro.

Jau tika vēstīts, ka, maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018.gada 26.februārī nolēma pašlikvidēties, savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2018.gada 12.jūnijā atļāva "ABLV Bank" sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu. Eiropas Centrālā banka no 2018.gada 12.jūlija ir anulējusi "ABLV Bank" izsniegto licenci.

"ABLV Bank" problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla ("FinCEN") 2018.gada februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. "FinCEN" publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka "ABLV Bank" vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām. "ABLV Bank" apsūdzības ir noraidījusi.