LETA01 ноября 2020

Aizsardzības ministrija sākusi sabiedrības informēšanas kampaņu par rīcību krīzes situācijās

Lai vairotu sabiedrības zināšanas par rīcību jebkurā krīzes situācijā, Aizsardzības ministrija (AM) sākusi sabiedrības informēšanas kampaņu par bukletu "Kā rīkoties krīzes gadījumā" informēja AM.

Kampaņas mērķis ir aicināt Latvijas iedzīvotājus aizdomāties par nepieciešamību savlaicīgi sagatavoties krīzes situācijām, lai iegūtās zināšanas ļautu pārvarēt krīzes pirmās 72 stundas mierīgi.

Rīcības bukleta mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas ikvienam Latvijas iedzīvotājam par to, kā uzlabot savu un savu tuvinieku gatavību dažādām krīzes situācijām.

Rīcības buklets vēsta par jebkuru krīzes situāciju, piemēram, vētru, plūdiem, elektroenerģijas vai interneta pārrāvumu, militāru vai kibertelpas apdraudējumu.

Par sabiedrības informēšanas kampaņas centrālo tēlu ir izvēlēts jaunietis, eksperts "Mieriņš", kura misija ir aicināt saglabāt mieru un skaidrot, ka ikvienam sabiedrības loceklim, neatkarīgi no vecuma, ir būtiski būt informētam un zinošam par rīcību krīzes gadījumā un savu atbildību tajā.

Bukleta simbols ir starptautiski atzītais standarts "72 stundas" jeb trīs diennaktis, kuru laikā iedzīvotājiem pašiem jāspēj nodrošināt sevi līdz brīdim, kad iesaistās atbildīgie dienesti. Bukletā atrodami ieteikumi, piemēram, par to, kā salikt ārkārtas gadījumu somu, kādiem pārtikas produktiem un medikamentiem jābūt mājās un kā atpazīt atbildīgos valsts dienestus, kuri krīzes gadījumā sniegtu palīdzību un atbildētu par sabiedrisko kārtību.

Buklets sagatavots, ieviešot visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu, kuras mērķis ir nodrošināt visas sabiedrības iesaisti krīzes plānošanā un pārvarēšanā.

Buklets elektroniskā formātā trīs valodās ir pieejams aizsardzības nozares ziņu portālā "Sargs.lv" - www.sargs.lv/lv/tema/72stundas, kā arī tas izdots Braila rakstā un palielinātā drukā.

Написать комментарий