LETA23 нояб.

"Titled" noraida pretenzijas par piegādāto respiratoru neatbilstību prasībām

Uzņēmums SIA "Titled" kā nepamatotas noraida Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izteiktās pretenzijas par piegādātajiem respiratoriem un prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu pavēstīja "Titled" īpašnieks un valdes loceklis Nauris Grosu.

Viņš informēja, ka "Titled" ir saņēmis Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 11.novembra vēstuli, kurā centrs informē kompāniju par tās piegādāto respiratoru pielīdzināšanu jaunām Eiropas Savienības standarta EN 149:2001 prasībām.

"Rūpīgi izvērtējot Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vēstules saturu, tostarp izteiktās pretenzijas kopsakarā ar objektīvi pastāvošajiem faktiskajiem apstākļiem, savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem, Latvijā spēkā esošo tiesību aktu normām, varu teikt, ka Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra pretenzijas, kā arī pieteiktais prasījums par izdevumu atlīdzināšanu pilnībā tiek noraidīti kā nepamatoti," uzsvēra Grosu.

Viņš norādīja, ka "Titled", slēdzot līgumu, nepārprotami norādīja tieši kādu preci un ar kādiem parametriem ir apņēmies piegādāt un pārdot Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram, savukārt centrs apņēmās to pieņemt un samaksāt, un tie bijuši respiratori KN95.

Grosu uzsvēra, ka nav pamatojuma, kādēļ Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs pielīdzina respiratorus KN95 respiratoriem FFP2, kas būtu pielīdzināmi citai aizsardzības pakāpei.

"Nav izprotams, kādēļ Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs "Titled" piegādātos respiratorus KN95 ir testējis atbilstoši Eiropas Savienības standartam EN 149:2001, lai gan atbilstoši šim standartam testē pavisam citas klases respiratorus ar atšķirīgiem tehniskajiem parametriem. Tādējādi atbilstoši noteiktajām prasībām, nav pamatojuma izteikt noteiktās pretenzijas," pauda Grosu.

Viņš skaidroja, ka, ņemot vērā būtiskās atšķirības, kādas raksturo abus produktus, proti, respiratorus KN95 un respiratorus FFP2, tostarp kādi standarti piemērojami šo produktu testēšanai, ir iespējams pārliecināties par šo divu dažādo respiratoru savstarpējo nošķirtību pēc konkrētām šo produktu raksturojošām pazīmēm, kā arī to, ka piemērojamie testēšanas standarti vienam un otram produktam nav savstarpēji pielīdzināmi.

"Tādējādi nav pamatojuma, pirmkārt, vērtēt respiratoru kvalitāti pēc standartiem, kas neatbilst noteiktajam respiratoram, kā arī lūgt aizvietot respiratorus, ja Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs atbilstoši līgumā noteiktajām prasībām ir apņēmies tos pieņemt un par tiem samaksāt," pauda Grosu.

"Titled" īpašnieks norādīja, ka gadījumā, ja Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram ir nepieciešama papildu informācija, kā arī jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā iespēju robežās centram tiks nodrošināta nepieciešamā informācija vai skaidrojums.

""Titled" sagaida, ka tā darījuma partnera izteiktās pretenzijas ir pirms tam rūpīgi pārbaudītas un objektīvi pamatotas, jo citādi tas rada ne tikai nevajadzīgu spriedzi darījuma dalībnieku starpā, bet arī nepamatoti nodara kaitējumu darījuma dalībnieku reputācijai, jo īpaši šajos Covid-19 pandēmijas apstākļos, kad sabiedrība tā jau jebkuru medicīniskā aprīkojuma un/vai preču pasūtījumu uzlūko skeptiski un ar aizdomām par negodīgumu," piebilda Grosu.

Jau ziņots, ka novembra sākumā valdības sēdes slēgtajā daļā tika skatīts Aizsardzības ministrijas (AM) informatīvais ziņojums par centralizēti iepirkto individuālo aizsardzības līdzekļu kvalitātes testēšanas rezultātiem. Ziņojumā norādīts, ka starptautiskā laboratorijā Polijā secināts, ka pavasarī Latvijas iestādēm iepirktie aptuveni miljons respiratoru nav atbilstoši noteiktajām prasībām. Šos Jelgavā reģistrētā uzņēmuma "Titled" respiratorus aizsardzības resors saņēma pavasarī.

Atbilstoši Nacionālā veselības dienesta sniegtajai informācijai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 9.aprīlī noslēdza divus līgumus ar "Titled" par respiratoru KN95 iegādi, kas pielīdzināmi FFP2 respiratoru aizsardzības pakāpei.

Ņemot vērā aprīlī pastāvošo individuālo aizsardzības līdzekļu deficītu un problēmas ar to testēšanu, respiratoru testi tika veikti neakreditētā laboratorijā Igaunijā.

Tomēr, reaģējot uz tajā brīdī pastāvošo individuālās aizsardzības līdzekļu trūkumu valstī, Ministru kabinets nolēma atļaut AM pieņemt kravu, pamatojoties uz vietējiem un Igaunijas laboratorijas testiem. Papildus tam valdība deleģēja AM nosūtīt respiratoru paraugus sertificētai laboratorijai.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs nosūtīja abu līgumu ietvaros saņemto respiratoru paraugus testēšanai uz akreditētu laboratoriju "Central Institute for Labour Protection - National Research Institute", kas atrodas Polijā. Ņemot vērā laboratoriju noslodzi visā Eiropā, pārbaužu rezultāti tika saņemti 28.oktobrī. Testos secināts, ka pirmās kravas respiratori atbilst lielākajai daļai kvalitātes prasību FFP2 aizsardzības pakāpei, izņemot divos no desmit paraugiem konstatēta nedaudz pārsniegta gaisa noplūde. Minētā neatbilstība ir ar zemu risku, tādēļ respiratori ir izmantojami. Savukārt otrajā kravā piegādātie respiratori nav atbilstoši noteiktajām prasībām.

Ministrijā nekomentēja kādām prasībām respiratori nav atbilstoši.

Pirmā līguma ietvaros par 145 000 eiro tika piegādāti 50 000 respiratoru, bet otrajā kravā par 2 898 666 eiro tika saņemti aptuveni 999 500 respiratoru.

Ņemot vērā šos rezultātus, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs veica inventarizāciju, lai noskaidrotu, cik daudz respiratoru no otrās "Titled" kravas ir palikuši noliktavās. Tāpat tiek veikta juridiskā analīze, lai uzņēmumam piemērotu soda sankcijas par piegādes līgumā noteikto kvalitātes kritēriju neizpildīšanu, kā arī pieprasītu minēto respiratoru aizstāšanu ar atbilstošas kvalitātes preci.

"Titled" 2019.gadā strādāja ar 624 760 eiro apgrozījumu un guva 34 393 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija. "Titled" reģistrēta 2013.gadā, un tās pamatkapitāls ir 63 545 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Grosu.