LETA10 нояб.

"Tīrīga" ir vērsusies Eiropas Cilvēktiesību tiesā

AS "Tīrīga" vērsusies Eiropas Cilvēktiesību tiesā ar sūdzību par Konkurences likuma neatbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, kas paredz ikviena subjekta tiesības uz taisnīgu tiesu pavēstīja kompānijas pārstāvji.

Sūdzība ir iesniegta par tiesību normu, kas "Tīrīgai" liedz iespēju apstrīdēt Konkurences padomes lēmumu. Sūdzība Eiropas Cilvēktiesību tiesā ir iesniegta bez prasībām uz finansiālām kompensācijām vai zaudējumu atlīdzināšanu.

Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniegtās sūdzības priekšmets ir "Tīrīgas" tiesību uz taisnīgu tiesu aizskārums, kas ir noticis saistībā ar Konkurences padomes 2019.gada 9.septembra lēmumu par pagaidu noregulējumu lietā, ar kuru Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA "Getliņi EKO" noteikts pienākums nekavējoties apturēt 2019.gada 14.jūnijā Rīgas pilsētas pašvaldības, "Getliņi EKO" un "Tīrīgas" noslēgtā koncesijas līguma izpildi no noslēgšanas brīža daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.