LETA30 мар.

Stājusies spēkā programma "ES - veselībai", kurā plāno sadalīt 5 miljardus eiro

Eiropas Komisija (EK) atzinīgi vērtē programmas "ES - veselībai" stāšanos spēkā, uzsverot, ka tā radīta kā Eiropas Savienības (ES) atbildes reakcija uz Covid-19 informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

EK atzīmēja, ka 9.martā par šo programmu nobalsoja Eiropas Parlaments un 17.martā to pieņēma ES Padome. Tas ir pēdējais solis ceļā uz to, lai veselības aprūpes sistēmu noturības stiprināšanai un inovāciju veicināšanai veselības nozarē piešķirtu 5,1 miljardu eiro.

Paredzēts, ka programma sniegs ievērojamu ieguldījumu atveseļošanā pēc Covid-19 krīzes - ES iedzīvotāji būs veselāki, tiks veicināta cīņa pret pārrobežu veselības apdraudējumiem un stiprināta ES spēja efektīvi reaģēt uz turpmākajām krīzēm veselības jomā, veidojot spēcīgu Eiropas veselības savienību nākotnē, uzsvēra EK.

Programma "ES - veselībai" esot vērienīga un mērķorientēta finansēšanas programma 2021. līdz 2027.gadam, ar kuru tiks nodrošināts augsts cilvēka veselības aizsardzības līmenis visās Savienības rīcībpolitikās un darbībās saskaņā ar pieeju "Viena veselība". Šo programmu EK ierosināja 2020.gada 28.maijā kā ES atbildes reakciju uz Covid-19, kas ir ļoti būtiski ietekmējis medicīnas un veselības aprūpes darbiniekus, slimniekus un veselības aprūpes sistēmas ES. Programma "ES - veselībai" ir naudas izteiksmē līdz šim lielākā ES veselības programma, kas nodrošinās finansējumu ES valstīm, veselības organizācijām un nevalstiskajām organizācijām.

Programmai "ES - veselībai" mērķi ir uzlabot un veicināt iedzīvotāju veselību ES, aizsargāt ES iedzīvotājus no nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, uzlabot zāļu, medicīnisko ierīču un ar krīzi saistītu produktu pieejamību, piekļūstamību un cenu pieņemamību, stiprināt veselības aprūpes sistēmas, to noturību un resursu efektīvu izmantošanu.

Pirmo darba programmu 2021.gadam EK pieņems un ieviesīs pēc apspriešanās ar dalībvalstīm programmas "ES - veselībai" vadības grupā, kā noteikts programmas izveides regulā. Programmu īstenos jauna izpildaģentūra - Veselības un digitālā izpildaģentūra, kura sāks darboties 1.aprīlī.